Vil du være med til at sætte den arbejdsgiverpolitiske dagsorden i regionerne og forhandle de overenskomst- og aftalemæssige rammer for fremtidens sundhedsvæsen? Har du talent for at løse og rådgive om juridiske problemstillinger, og kan du se dig selv i en politisk ledet organisation? Så kom og bliv vores nye jurist i Danske Regioners Center for Forhandling, Aftaler og Overenskomster.

Din nye arbejdsplads
Vi er interesseorganisation for de fem regioner, og som arbejdsgiverorganisation repræsenterer vi alle regionerne med i alt 135.000 ansatte. I Center for Forhandling, Aftaler og Overenskomster har vi ansvar for politikudvikling, strategisk interessevaretagelse og forhandlinger i relation til lønoverenskomster og aftaler. Inden for arbejdsgiverområdet har vi også ansvar for fx arbejdsmiljø og ledelse.

Som vores nye jurist træder du ind i center med et stærkt fagligt miljø med 17 kolleger, en forhandlingschef og en souschef. Du får en stor kontaktflade udadtil og kommer til at indgå i et center med åbne og ambitiøse kollegaer, hvor vi trækker på hinandens kompetencer på tværs af fagligheder.

Dine opgaver
Du får rig mulighed for at prøve kræfter med interessante juridiske problemstillinger inden for både den kollektive og den individuelle arbejdsret – og du kan bidrage til at udforme rammer og incitamenter, der skaber et stærkt, fremtidssikret sundhedsvæsen. Som arbejdsgiverrepræsentant kommer du til at forhandle med de forskellige faglige organisationer, og du vil rådgive regionerne om aftaler og overenskomster. Nogle gange skal du rådgive om emner inden for dit ansvarsområde, det kunne fx være barsel, arbejdstidsregler, ferie eller andet. Andre gange vil du deltage i faglige voldgifter og mæglingsmøder og forberede retssager i Arbejdsretten. Der er stor bredde i de juridiske opgaver, og når du er kommet godt ombord, finder vi det rette mix af opgaver til dig.

Dine kvalifikationer
Vi er på udkig efter en jurist, fx cand.jur. eller cand.merc.jur., der brænder for og meget gerne har erfaring med kollektiv og individuel arbejdsret. Vi forventer, at du er initiativrig, tager selvstændigt ansvar og trives med at arbejde i et team. Det er en fordel, at du:

  • har god politisk sans, blik for politisk interessevaretagelse og trives med at arbejde i en politisk styret organisation
  • er god til at forhandle og har let ved at skabe relationer til andre
  • formidler klart og præcist på både dansk og engelsk
  • kan skrive både politiske oplæg og tekster af mere faglig karakter
  • bidrager til udvikling af både egne opgaver og forhandlingsområdet generelt.

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig et spændende job med høj juridisk faglighed, arbejdsopgaver med politisk bevågenhed og mulighed for at påvirke dagsordenen på de regionale velfærdsområder. Når vi spørger medarbejderne, hvorfor Danske Regioner er en god arbejdsplads, fremhæver de især udfordrende og meningsfulde opgaver, stort ansvar, fleksible arbejdsforhold, aktiv personaleforening og et godt kollegialt sammenhold, der er præget af uhøjtidelighed, engagement og et højt fagligt niveau. Læs om Danske Regioner som arbejdsplads her.

Ansøgning
Send din ansøgning senest den 10. oktober 2022 kl. 8.00. Første samtalerunde er 11. og 14. oktober. Vi bruger test imellem første og anden runde. Anden samtalerunde er i uge 43.

Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte forhandlingschef Ole Lund Jensen tlf. 2172 8197.

Danske Regioner er en røgfri arbejdsplads, og vi opfordrer alle uanset køn, alder, religion og etnisk oprindelse til at søge.

Del på: