En stilling som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (advokatkonstitution) er ledig til besættelse den 1. august 2017.

 

En stilling som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (advokatkonstitution) er ledig til besættelse den 1. august 2017.

 

Advokatkonstitutionerne kan alene besættes med advokater og er hver af 3 måneders varighed. Der henvises til retsplejelovens § 44 c. Retningslinjer for advokatkonstitutioner i landsretterne kan ses på www.domstol.dk under “Job i Danmarks Domstole”.

 

Løn og ansættelsesvilkår

 

Ansættelse i stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, med mindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand.

Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligt tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 66.428,30 kr. pr. måned.

Til overenskomstansatte ydes et pensionsbidrag på 17,1 % af lønrammelønnen, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.

Der kan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Eventuel godtgørelse vil blive beskattet efter de gældende regler.

 

Ansøgning

 

Stillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under Job i Danmarks Domstole.

Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis og eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Du bedes angive i din ansøgning, om du er ansat på tjenestemandsvilkår eller overenskomstvilkår i din nuværende stilling. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 30. marts 2017.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Annemarie Bunch, på tlf. 99 68 42 22 eller til Kim Dyreborg, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 99 68 42 78.

 

Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvilke ansøgere der indstilles til stillingerne på rådets møde den 20. april 2017.

 

Indstillingerne vil blive offentliggjort ved en pressemeddelelse

Del på: